Borgerforums medlemmer

Borgerforums medlemmer vælges hvert år på Årsmødet i foråret, og konstituerer sig på første møde derefter. I april 2017 er følgende valgt

Formand:
Jeanet Kaptajn
Tlf: 6173 9220
Saltumvej 55, st. th
9220 Aalborg øst
jeanetkaptain@gmail.com
Næstformand:
Brian Rohde
Tlf: 3199 0229
Tornhøj Idrætscenter, Tornhøjvej 1
9220 Aalborg Øst
brianerohde@gmail.com

Kasserer:  
Lisbeth Wybrandt
Tlf: 9815 2052, 2334 4635 
Pontoppidanstræde 35  
9220  Aalborg Øst  
lw@bio.aau.dk

Medlem:
Esben Elbæk 
Tlf: 98158910, 23298784 
Tornhøjparken 105
9220  Aalborg Øst 
ee@aalborg-roadrunners.dk
Medlem:
Susanne Morbjerg Kristensen
Tlf: 5075 5719
Herningvej 245
9220 Aalborg Ø
Morbjerg@stofanet.dk
Medlem:
Dorte Marie Bang
Tlf: 2969 1969
Fyrkildevej 62 st. th
9220 Aalborg Øst
dortemariebang@hotmail.com
Medlem:
Diana Fayed
Tlf: 3150 2071
Sallingsundvej 12, st.th.
9220 Aalborg Øst
diana.55555@hotmail.com
Medlem:
Jennifer Elbæk
Tlf: 4112 4909
Ravnkildevej 83    
9220 Aalborg Øst  
jen.elbaek@hotmail.com
Medlem
Bjarne Møller 
Tlf: 2331 9680
Sallingsundvej 29,1.th.
9220 Aalborg Øst
bjarne.moeller@stofanet.dk
Medlem:
Kirsten Ardal
Tlf: 2881 6375
Næssundvej 87
9220 Aalborg Øst
bmxkirsten@hotmail.com 
Medlem:
Michael Mansdotter
Tlf: 9931 7609
Trekanten, Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Øst
michael.mansdotter@aalborg.dk
Medlem
Pia Skjødt Nielsen
Tlf: 6171 5619
Blåkildevej 5 - 1,4
9220 Aalborg Øst
plyds24@hotmail.com
Medlem:
Trygve Ringstad Funder
Tlf: 2083 3435
Hvalpsundvej 84
9220 Aalborg Øst
TRYG_VE.aalborg@hotmail.com
Borgerforum sekretariat:
Kvarterværkstedet v/Grethe Andreasen
Tlf: 9931 7616, 2520 7616 
Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Øst 
grethe.andreasen@aalborg.dk

Suppleant:
Jens-Jørgen Broberg

Revisor:
Jens Peder Andersen 
Tlf: 4292 4750
Fyrkildevej 6
9220 Aalborg Øst a.jensp@gmail.com
Revisor:
Lillian Pedersen
Tlf: 2143 8406 
Fyrkildevej 34 A, 1.
9220 Aalborg Øst 
lilmahp@hotmail.com 
Revisor Suppleant:
Anders Otte
Revisor Suppleant:
Anni Schultz