Vores projekter
Tilbage til søgning

Aalborg Hundeklub - renovering af bane

Hundeklubbens engagerede medlemmer renoverede den fast
forhindringsbane, efter de havde ansøgt Kvarterværkstedet om støtte til
materialeindkøb. Samtidig fik klubben et udebord med bænke og en
papirkurv, som klubbens medlemmer kan bruge når de mødes.
 
I klubben starter man altid med at samle affald ind på
arealet inden aktiviteterne påbegyndes, så de havde hårdt brug for en
papirkurv. Klubben har mange medlemmer, hvoraf de ca. 25 skønnes at komme
fra Aalborg Øst, mens andre kommer udefra. Arealerne bruges også udenfor
klubbens træningstider af hundefolket.
 
Det areal der trænes hunde på er et fladt græsareal
og et forhindringsbaneareal. Hundeklubben havde brug for at græssset ikke var
så højt, når der skulle trænes lydighedsdressur og når forhinringsbanen skulle
bruges. Græsset var ind imellem så højt, at små hunde helt kunne forsvinde i
det og derfor ansøgte de også om støtte til at få græsset slået. Aalborg
Kommune slog i forvejen græsset tre gange årligt, men det var slet ikke nok, så
klubben søgte om støtte til at få det slået yderligere tre gange.