Vores projekter
Tilbage til søgning

EU-samarbejde med Aalborg Øst

I EU er vi kommet med i et
projekt, hvor vi skal opsamle og videregive vores erfaringer med integration. I
samarbejdet skal vi efterfølgende forsøge at påvirke politikere på alle
niveauer fra byråd til EU. Projektet betales af Integrationsministeriet. I
projektet arbejder Aalborg Øst nært sammen med Islington i London, Gera i
den østlige del af Tyskland og Århus.
 
I slutningen af 2004 blev der
indkaldt til stiftende generalforsamling i Århus og i 2005 blev der afholdt
seminar i Islington i London. I Islington var der rundvisning til de mange
spændende projekter  - blandt andet
erhvervsprojekter for kvinder.
 
I november 2006 blev der afholdt
afsluttende generalforsamling i projektet i Sevilla. Her blev det produkt, der
er kommet ud af anstrengelserne, præsenteret. Det er en bog og en cd-rom med
titlen CITIZ@MOVE: "Travel guide to participation in twenty european cities".
Arbejdet fremover bliver koncentreret om at få tankerne og erfaringerne fra
projektet udbredt.