Vores projekter
Tilbage til søgning

Kan vi stoppe vold?

www.forebygvold.dk


22. januar 2008 afholdt Kvarterværkstedet sammen med foreningen ?Forebyg
Vold ? hjælp voldsramte? på Trekanten en debataften, hvor godt 60 borgere
diskuterede, hvad vi kan gøre for at stoppe volden i vores samfund.
Først vistes en DVD-optagelse af ?Battle Park?, en Hip-hop
musical om vold af unge fra Fristedet. De havde fået hjælp af Det Hem?lige
teater til at lav eg opføre musical?en, og resultatet var godt og meget
tankevækkende. Den tekniske kvalitet var ikke så god, men budskabet om, hvilken
virkelighed de unge lever i, gik klart igennem.
Panelet bestod af
nøglepersoner i
Aalborg Øst
Mai-Britt Iversen, rådmand for familie- og
beskæftigelse
John Erik Knudsen, Formand for
Borgerforum
Anton Justesen Nærpolitiet
Kim Sørensen, Social Jæger
H.P.Olsen SSP-samarbejdet
Amalie Lykke Hjorth, elev på Tornhøjskolen.
Ordstyrer Anna Kirsten Olesen, Aalborg
Byråd
Efter en kort sandwich-pause, tog vi fat på debatten. Der var
sammensat et panel af folk, som alle har indflydelse på og viden om unges
forhold i Aalborg Øst, og debatten blev ledet af Anna Kirsten Olesen fra
Byrådet, som selv er en ivrig ildsjæl i lokalområdet.
Synspunkter og
udtalelser:
Vi skal kunne reagere her og nu, når
vi ser nogen på vej ud i problemer. De unge kan ikke vente et halvt år ? så er
skaden sket. Kan I politikere ikke se på procedurerne og forkorte
dem?
Volden optræder nu i en meget yngre
alder ? allerede de 8-10 årige skal vi tage hånd om. Endvidere er alkohol en
meget væsentlig faktor.
Støt familierne ? mange af dem mangler
familienetværk. Mange af dem vil gerne, men finder det uoverskueligt at gøre
noget alene. De ressourcestærke forældre er nødt til at bære med, og mange
frivillige gør en stor indsats.
En af løsningerne er et stort og
kulørt foreningsliv. Støt fritidslivet ? klubber og foreninger, lektiecafeerne,
pigeklubber osv. Der er mange små grupper, der hjælper de unge.
Her er mange instanser, der gerne vil
hjælpe, og vi må sprede kendskabet til dem. Ring gerne til nærpolitiet, de
sociale jægere, Skolen, Nuuradiin (opsøgende medarbejder i området), og
socialforvaltningen. Vi kan kun hjælpe, hvis vi kender til problemerne.
Børn skal være verdensmestre, vi skal
fokusere på det, de kan, i stedet for at finde fejl. Vores retorik er
væsentlig, den måde, vi taler om og til dem, er med til at gøre det hele værre.
Mange unge føler sig marginaliseret, allerede fra de var små. Derfor skal man
også løse problemet hvor det opstår, i stedet for at samle alle problemerne i
bunker.
Amalie Lykke Hjorth, 17-årig, som selv har
været ude på skråplanet, fortalte om sine egne oplevelser og hvordan hendes
lærer blev den der fik hende til at vende om. ?Man kan kun hjælpe dem, der vil
hjælpes? og ?Forældre kan kun vise deres børn, at de er der for dem? var to af
hendes budskaber.
Det blev dog
også slået fast, at Aalborg slet ikke gør det så dårligt. Vi er mange i marken,
og vi har slet ikke de problemer, de slås med andre steder. Mange gode ting
blev fremhævet, bl.a. nærpolitiets helt enestående kendskab til og samarbejde
med de unge, som oftere ser dem som med- end som modspillere.
Udover en
fælles forståelse af baggrundene for vold og en indsigt i, hvad vi hver især
gør og kan gøre, fik Rådmand Mai-Britt Iversen 2 konkrete opgaver med hjem. Hun
blev bedt om at se på de langstrakte procedurer, og hun vil tage en snak med
politidirektøren om det vigtige i, at vi får ressourcerne tilbage til
nærpolitiet.