Vores projekter
Tilbage til søgning

Grøn Guide


Den grønne
guide blev
ansat i 2002 med midler fra Den Grønne Fond. Da midlerne udløb, blev det
besluttet, at fortsætte den grønne guide som en fast del af Kvarterværkstedet.
 
Til højre ses den grønne guide i en stilling, man ellers
ALDRIG vil finde ham i til daglig. 
 
Den Grønne Guide arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet ? på en sådan
måde, at den måde vi lever på i dag, ikke må forringe mulighederne for kommende
generationer.  
Den Grønne Guide er kendt af størsteparten af indbyggerne i
Aalborg Øst og han bidrager med oplevelser for børn og voksne i området ?
oplevelser der inspirerer til bæredygtig levevis.
 
I 2000 var omdrejningspunkterne i
arbejdet:
 
  *  Jordens Dag, fuglekasser,
naturlegepladser og pileflet i og sammen med områdets børn.
 

Grønne områder, fælleskompostering og affaldssortering sammen med
boligforeningernes 
   
gårdmænd og varmemestre.
 

Blomstrende bydel, stifinderløb, Træskulpturer, naturture,
julearrangement, foredrags-
   
aftner og  økologisk bustur.
Hertil kom forskellige udstillinger og en fotoudstilling.
 
Grønne Guider stammer tilbage fra det internationale
miljøtopmøde i Rio De Janeiro i 1992, hvor norske Gro Harlem Gruntland var
mødeleder . Hvert land forpligtede sig til at lave bæredygtighedsplaner for det
næste århundrede. Her i Danmark besluttede Svend Auken, at vi skulle have
grønne guider, der kunne vejlede i miljøspørgsmål. Det hed sig, at grønne
guider skulle lave ?handlingsorienteret oplysning om bæredygtig levevis?. Dvs.
at en grøn guide skulle vise, hvordan man tager miljøhensyn gennem konkrete
handlinger.
 
Og her har I forklaringen på, hvorfor vores grønne
guide gennem 5 år, Per Thornberg- også kaldet Natur-Per,  har været så
synlig. Det var simpelthen det, han blev ansat til, og det var også det han
havde lyst til. Og hvis I kikker efter, så er der altid et miljøhensyn i ?
næsten? alt hvad han foretager sig. Naturmaterialer, krop og bevægelse osv.