Vores projekter
Tilbage til søgning

Kultur- og fritidsguide


I forbindelse med udarbejdelsen af Kultur ? og
fritidsplanen var det en oplagt mulighed at bruge mange af oplysningerne i en
Kultur- og fritidsguide.
 
Målet var at inspirere beboerne til at deltage i
foreningslivet hvilket blev fremmet igennem udgivelsen af guiden ved
at:
- synliggøre foreningerne
- lette adgangen til foreningerne og derigennem skaffe
flere medlemmer
- profilere Aalborg Øst som en aktiv
bydel
- fjerne nogle paraktiske problemestillinger i
forbindelse med at starte nye klubber / foreninger
- fremme samarbejdet mellem
foreningerne.
 
Oplysningerne blev samlet ved hjælp af spørgeskemaer og
telefonkontakt til hver forening eller til hvert lokale. Guiden blev redigeret
i december og januar og husstandsomdelt i marts 2000.
 
I marts 2003 udkom en revideret udgave, og senere er hele
foreningsregisteret lagt på denne hjemmeside, hvor det holdes
opdateret.