Vores projekter
Tilbage til søgning

Naturlegeplads og pileflet i Øster Uttrup


Den Grønne Gide udarbejdede en mappe med fotomateriale om
naturlegepladser ? en mappe der dannede grundlag for en snak med områdets børn
om, hvordan en ny og mere naturinspireret legeplads kunne se ud. Mappen har
senere inspireret områdets gårdmænd og også Øster Uttrup ejerlav.
 
I foråret 2000 blev Den Grønne Guide opfordret af Øster
Uttrup ejerlav til at hjælpe med at indføre pileflet i den naturlegeplads, de
var ved at etablere ved søen i Øster Uttrup.
 
Legepladsen blev etableret med pileflet i samarbejde med
Øster Uttrup ejerlav, områdets beboere og ? børnene. Der blev arbejdet i
weekenderne og der blev gennemført et havepilefletkursus som
weekend-seminar.  Arbejdet blev
udført med købende kontakt til Teknisk Forvaltning, Park og Natur.