Vores projekter
Tilbage til søgning

Skallop-pladsen


Projektet drejede sig om forbedring af de fælles
legemuligheder for de mange børn på Skallerupvej / Saltumvej. Skallop-pladsen
var meget nedslidt og trængte til fornyelse. Nedslidningen var blandt andet en
konsekvens af meget intensiv brug af et lille areal.
 
I juni 1999 nedsattes en arbejdsgruppe med deltagelse af
brugere og ejere ? dvs. repræsentanter for boligforeningen Fjordblink 15,
Lejerbo afd. 158, Social- og Sundhedsforvaltningen herunder også Ungdomsklubben
Smedegården.
 
Projektet blev udarbejdet i et samspil mellem denne
arbejdsgruppe og Kvarterværkstedet, Teknisk forvaltning og en faglig konsulent.
 
Den faglige konsulent udarbejdede et forslag for
projektet der indebar primært en renovering af områdets fgræsboldbane samt
anlæggelse af en bålplads.
 
Da der var tale om et endog meget forsømt område
bevilgede Kvarterværkstedet allerede i sommeren 1999 25.000 kr. af
procesmidlerne til nødtørftig hjælp på Skalloppladsen. Pengene blev anvendt til
opsætning af en basketkurv  i god
kvalitet samt til reparation af en række skaterramper.
 
 Involerede parter: Boligafdelingen Fjordblink 15 og
Lejerbo 158, naboer, teknisk forvaltning og Torben Schønherrs
tegnestue.