Vores projekter
Tilbage til søgning

Astrupstien


Forbedringen af friarealerne omkring Astrupstien var
tænkt som et modelprojekt, der skulle give stien sin egen identitet
samt danne bedre sammenhæng mellem stien, de tilstødende friareraler,
bebygggelser og institutioner langs med stien.
 
Projektet skulle især styrke stiens oplevelsesmæssige
kvalitet og medvirke til en større grad af tryghed for dem, der færdedes på
stien til daglig.
 
Gennem direkte invitationer til de berørte parter ? institutionerne på
Tornhøjvej, Boligforening Himmerland samt lejere på sydvestbæltet på
Hvalpsundvej og Oddesundvej ? blev der i sommeren 1999 infkaldt til 1. møde i
arbejdsgruppen.
 
Projektet blev beskrevet af en landskabsarkitekt og
interessenter i området blev inddraget i beslutningerne om gennemførelsen og
indholdet. Projektet blev gennemført reduceret, da der i stikrydsene er
etableret lyspunkter med spændende lamper og hvilepladser på en strækning af 2
km, men skiltning fra stierne ind til institutionerne er derimod ikke
gennemført.
 
Forbedringerne vedligeholdes af Aalborg
Kommune.
Økonomi 650.000 kr. fra Byfornyelses ? forsøgsmidlerne.