Vores projekter
Tilbage til søgning

100 m skoven

100 meter skoven er en udløber af det samlede projekt omkring Planetcentret, hvor et af succeskriterierne var, at centrets image ville ændre sig i positiv retning. Projektet blev sat i gang med udgangspunktet en lokal arbejdsgruppes idekatalog. Mange parter var med i udførelsen af projektet - Kvarterløft, Butik Caféen, Fjordblink 14 og frivillige borgere, derkom forbi og tilbød deres hjælp.
 
100 meter skoven benyttes nu meget som udendørs
opholdssted. Der er etableret langbord med spilleplader og bænke, bålsted,
krydderurtehave, mini cykel-cross bane, vandkunst, balancebane m.m.
 
Området fremtræder åbent og venligt som et naturligt
bindeled mellem stien og butikscentret. Butiks-cafeen har udendørs servering og
sørger for jævnlige arrangementer i området, ligesom de også står for udlån af
brikker til spillebordet.
 
Økonomi 97.000 kr, heraf 19.500 i støtte fra
Friluftsrådet, resten Kvarterløft.
Park og Natur, Aalborg Kommune står for vedligeholdelsen.