Vores projekter
Tilbage til søgning

Stirenovering

Det har været et tilbagevendende ønske at
* at få repareret belægningen på stisystemet i Aalborg
Øst.
* at få forbedret skiltningen på
stierne.
* at få forbedret belysningen på
stierne.
 
Derfor blev der afsat 1 mio. kr. på budgettet for 1999
til forbedringer af stisystemet i Aalborg Øst. I samarbejde mellem
Kvarterværkstedet og Teknisk Forvaltning blev de strækninger udpeget, der havde
størst behov for ny belægning.
 
Hertil kom nyanlæg af en lille stump sti, der manglede,
for at sammenbinde det eksisterende stinet med den nordlige del af
Hvalpsundvej. Til dette formål blev brugt i alt 807.000 kr. Af de resterende
midler blev der brugt 114.000 til skiltning på stisystemet og 20.000 til
ændring af natslukning på gadelyset.
 
Det var et meget udtalt borgerønske at få bedre belysning
på stierne. I den forbindelse viste det sig, at man havde natslukning på hver
tredje lampe i tidsrummet kl. 01.00 til 06.00. Denne natdæmpning blev ophævet.
Man har i Øvrigt i Teknisk Forvaltning vurderet, at belysningen i Aalborg Øst
svarede til normen i andre dele af kommunen.
 
Da Aalborg Øst har et stistystem med niveaufrie
krydsninger af de større veje, har bydelen også mange tuneller. I den
forbindelse har der også været ønsker om bedre lys i tunnellerne ? dag og nat ?
men også på dette felt viste kommunens lux-målinger, at belysningsstandarden
svarer til normen i andre dele af kommunen.