Vores projekter
Tilbage til søgning

Foredrag og temaarrangementer

Listen omfatter foredrag og temadage som
Kvarterværkstedet har været involveret i, men ikke nødvendigvis står som
ene-arrangør af.
 
 
2000
* Den 13. april 2000 holdt Søren Ryge
Pedersen foredrag for det 225 fremmødte. Med lysbilleder og musik
viste og fortalte han om DR-Derude.
 
 
2001
 
* Temamøder om idræt. Khalid Alsubeihi
fra København holdt oplæg om ?Idræt er alles ret? i februar 2001. Foredragene
handlede blandt andet om, at islam og Koranen ikke behøver være 
hæmsko for at dyrke idræt eller for at deltage i det danske foreningsliv. Der
var afsat god tid til spørgsmål, diskussion og
erfaringsudveksling. Temamøderne blev arrangeret i samarbejde med
konsulent, Morten Ubbesen fra Projekt F, Aalborg Kommune.
 
* 14. februar blev der afholdt
Inspirationsaften. Kvarterløft og Planetcentret havde en tid
arbejdet med centrets fremtid. Kan Planetcentret blive flottere, mere
livligt og et helt naturligt midtpunkt? Aftenen indledtes af
byrådsmedlem Anna Kirsten Nielsen hvorefter detailhandelskonsulent Erik
Agergaard talte om service, handelsvaner og fremtid for butikscentre. Thomas
Krog fra Danmarks Aktive Forbrugere talte om at handle lokalt og efter
pausen fik Jan Gehl ordet og talte om byrum og byliv, oplevelser i
centret, erfaringer og ideer. Oplæggene lagde op til den efterfølgende
debat.
 
* I marts 2001 blev der afholdt debataften om et
godt børneliv i Aalborg Øst. Kvarterløft og de lokale
folkeskoler inviterede skolebestyrelser, forældreråd, afdelingsbestyrelser
og andre med direkte tilknytning til børnenes hverdag. Oplægsholdere var
Mimi Jacobsen fra Red Barnet og børneforsker Carsten
Ringmose, der har arbejdet med, hvad børnene kan forvente ? eller
burde kunne forvente ? fra de voksne.
 
 
2003
 
* Sund
mad. 27 marts strømmede folk til for at høre foredraget med
kostvejleder Lise Faurschou Hastrup. På en levende og god måde, uden løftede
pegefingre, fortalte hun om de sunde olier, økologisk kost, pesticider, urter,
mad over bålet, samt hvad man kan gøre for at få børnene til at spise sund
mad. Temaer som ?små kemibomber sprænger til frokost? blev berørt. Zoneterapeut
Lene Olsen havde tilberedt lækker sund mad, som man kunne smage og få
opskrifter på. Foredraget var en opvarmning til Jorden Dag hvor temaet i 2003
var ?Sund mad?.
 
 
 
 
* Er det vigtigt ? - stod der i
indbydelsen til værkstedsaften om Aalborg Øst - og det fik ca. 75 mennesker til
at mødes og diskutere bydelens fremtid. Først hørte forsamlingen nogle af
projekt-ejerne fortælle om de projekter, der allerede er gennemført -
hvorefter man gik over til fremtidsdelen. Hvordan sørger vi for, at der sker
ligeså meget i fremtiden ? og at det er det rigtige, der bliver gennemført ?
Tre temaer blev diskuteret:? Grøn bydel?, ?Fællesskab på tværs? og ?
Bydelsidentitet og markedsføring?. Endvidere blev det besluttet at
nedsætte Borgerforum.
 
* Foreningernes dag i Gigantium  blev afholdt d. 30. marts. Her viste
klubber og foreninger deres daglig arbejde frem.
 
 
2004
 
* I efteråret blev der afholdt en temadag for
blandt andre daginstitutionsledere og sikkerhedsrepræsentanter, hvor Den Grønne
Guide fortalte om de mange junglestier og naturlegepladser,
der er kommet til i bydelen. Der var også oplæg om børns leg og
legebehov og om bålmad og økologi i børnehøjde. Der blev vist et væld
af primitive udendørs musikinstrumenter og danset gummistøvledans.
Stadsgartneren deltog og natu