Vores projekter
Tilbage til søgning

Borgerforum

Med udgangspunkt i Samrådet i Aalborg Øst blev
Borgerforum etableret i 2003 til at varetage opgaven arbejdet med demokrati og
organisering af den lokale indsats.
 
Kvarterværkstedet inviterede alle interesserede til at
melde sig inden d. 31. januar og få mere information. Til den første
generalforsamling mødt 60 interesserede lokale op.
 
Borgerforums
opgaver:
Borgerforum er opstået for at understøtte den videre
udvikling i Aalborg Øst og skal på visionær vis arbejde med bydelen som
helhed for:
* at skabe samspil til glæde og gavn for den videre
udvikling af bydelen.
* at sikre, at der bliver drøftet visioner og værdier for
Aalborg Øst.
* at sætte gang i debatten ? f. eks afholde mindst et
borgermøde årligt.
* at repræsentere bydelen.
* at nedsætte temagrupper og følge op på
disse.
* at sætte gang i relevante
projekter.
* at sikre et højt
informationsniveau.
* at være sparringspartnere for politikere og
forvaltninger, som ønsker at afprøve deres ideer i forhold til
bydelen.
 
Sammenhæng med
Kvarterløft :
* Kvarterværkstedet og Borgerforum bruger hinanden som
sparringspartnere.
* Kvarterværkstedet støtter Borgerforum i deres
opgaver.
* Borgerforum har ikke formel magt hverken overfor
Kvarterværkstedet eller overfor         
  
kommunen.
* Den enkelte borger, eller grupper af borgere, kan
stadig gennemføre kvarterløftsprojekter i
  
samarbejde med Kvarterværkstedet udenom Borgerforum.
 
For yderligere information - Klik på ?
Borgerforum? på forsiden af denne hjemmeside
Her vil du også kunne finde information om de
arrangementer og initiativer, der er udgået fra Borgerforum samt hvem der
deltager.