Vores projekter
Tilbage til søgning

Kanalkvarteret


 
Kanalkvarteret ligger i
tilknytning til Aalborg Universitets vestlige del. Der var ønske om at opnå en
koordineret udformning af kvarterets små og opsplittede friarealer, så de i
højere grad ville komme til at opfylde brugernes behov og ville kunne plejes
med en mindre miljøbelastning og en bedre inddragelse af brugerne. Formålet med
projektet var herudover at samle friarealerne i boligområdet i en tydelig grøn
struktur og forbedre naturindhold og brugsværdi.
 
Det første møde med Kanalrådet ? der repræsenterer
borgere og brugere af det aktuelle område ? blev holdt medio juni 1999. Igennem
en møderække indkredsede man konkret de ønsker, der skulle arbejdes videre med.
 
Herefter udarbejdede en konsulent ? arkitekt Maria
Politis ? i efteråret 1999 en ideskitse til tre mindre projekter, der dels
havde til formål at  forskønne
lokalområdet og dels at styrke muligheden for at kunne mødes udenfor.
 
A: Trekanten ? kælkebakke, frugthave, vildhave og
dufthave. Tilplantning af det brede grønne bælte mellem omfartsvejen Niels
Bohrsvej og boligvejen Pontoppidanstræde.
B. Den franske plads ? En markant plads med 2
Boule-baner, grillplads og samlingspunkt. Københavner-bænke i smedejern og træ
med papirkurve.
C: Runddelen ? hyggelig samlingsplads med bænke ved søen
i kvarterets sydlige del.
 
Involverede parter : Kanalrådet, Teknisk Forvaltning
? Park og Natur,  landskabsarkitekt
Maria Pollitis og beboerne. Projektet var færdiganlagt ved udgangen af
2001