Vores projekter
Tilbage til søgning

Cykleværksted i ButikCafe'en

Dansk Cyklistforbund og
BMX-klubben ansøgte i 2001 om midler til at indrette værkstedet for.
 
Formålet var at få nye medlemmer
i bydelen og bedre kontakt til cykleinteresserede borgere i Aalborg Øst.
Herunder også bedre kontakt til BMX-klubben. Desuden var formålet at arrangere
cykleture i bydelen og at få etableret et mødested,  hvor man vil
kunne reparere cyklen og få socialt samvær med andre cykleinteresserede.
Man ville også afholde kurser i hvordan man reparerer og vedligeholder
cyklen.  Butik Cafe'en udlånte
lokalerne til formålet. 
 
Der kom ikke særlig mange
kunder, så i løbet af et par år ophørte klubberne med at bemande værkstedet.
 
I 2004 fik Butik Cafe?en et
tilskud, så det blev muligt at bemande et åbent Cykelværksted i
eftermiddagstimerne.