Vores projekter
Tilbage til søgning

Butik Caféen

butik-cafeen.dk


Man ønskede at skabe bedre vilkår for de sindslidende i Aalborg Øst ved at
udvikle et lokalt aktivitets- og samværstilbud, der kunne bane vej for en
social integration mellem de sindslidende og andre borgere i Aalborg Øst.
Butik Caféen blev etableret i et tidligere lagerrum i Planet-centeret.
Efter en ombygning, der bl.a. omfattede etablering af nye vinduespartier,
var stedet klar til brug.
Der er indrettet café, butik, hvorfra der sælges forskellige varer, bl.a.
produceret af brugerne, og "værksted".
Senere er et mekanisk værksted til cykler, rulleskøjter og lign. kommet
til.
Butik Caféen drives primært med frivillig arbejdskraft - der er dog en ansat
leder.
Caféen
Værkstedet