Vores projekter
Tilbage til søgning

Tryg Sti-trafik

www.trygstitrafik.dk

 
Borgerforum og Dansk Cyklistforbund er gået sammen om at gøre stierne mere
trafik-trygge. Der blev afholdt et borgermøde om trafikken i Aalborg Øst i
almindelighed på biblioteket i september 2004, og en af arbejdsgrupperne derfra
har arbejdet videre med stierne og trygheden (eller utrygheden) her.
Der tales om tre forskellige områder - tekniske foranstaltninger
(bomme, hastighedsmålere), - kontrol og kampagne. Kampagne er det mest
omfattende, og vil fx. bestå af en Trafik-festival i april, hvor vi håber, at
alle vil få fokus på trafiksikkerheden.
Gruppen udskev i december en logo-konkurrence, som blev afgjort d.18. januar
2005. Der var kommet mange gode forslag, og valget var svært - men
vinderen, synes vi, giver et flot signal om, at vi allesammen skal være her.
Forårets kampagne i 2005 om Tryg Sti -trafik gav en masse presseomtale,
oplæg på skolerne, trafikarrangement på Astrupstien osv. Lokale 8. klasser
genneførte en undersøgelse blandt stitrafikanterne, hvor de afdækkede folks
opfattelse af sti-nettet. Desværre kunne kampagnen ikke forhindre, at der Sct.
Hans aften skete en alvorlig ulykke. Det medførte en spontan reaktion hos
befolkningen og mange deltog i marcherne mod vilde knallerter. Marcherne belv
dels afholdt lørdagen efter og i august.
Kampagnen blev præsenteret på Vejforum i Nyborg i november 2005, hvor man
også diskuterede mange andre ideer fra hele landet.
I 2006 vises billedserien "Fra Junglelov til færdselslov" på storskærme i
bydelen, og der vil være koncerter på skolerne med Johnny Hefty og en flok
unge, der laver musik-numre om færdselssikkerhed.
Desuden er der lavet en rapport med sti-sikkerheds foranstaltninger fra
flere lande.