Årsmøde 2019

Velkommen til Borgerforums Årsmøde
19. marts kl. 19 på Trekanten

Herunder vil du kunne finde de relevante dokumenter, efterhånden som de udkommer.

Vil du have punkter behandlet på dagsordenen, skal de sendes til os senest 5. marts (14. dage før mødet).
Send til kvarterloft@aalborg.dk

Standard dagsorden lyder således:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Nyt fra Borgerforum og samarbejdspartnere

7. Valg til Borgerforum er gældende for 1 år.  

a) Valg af 5 til 11 deltagere og 2 suppleanter.

b) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Evt.

TitelFilnavnStørrelse
Årsmøde referat 2019Årsmøde-referat-2019.docx313.6 kb
Beretning 2018Beretning-2018.docx14.4 kb
Vedt-BF-rev.LVedt-BF-rev.L.pdf422.1 kb
Borgerforum - alle 2018-regnskaberBorgerforum-alle-2018-regnskaber.pdf78.3 kb
Borgerforum - Budget 2019Borgerforum-Budget-2019.pdf341 kb